Pavel Tsatsouline & Pavel Macek

It is said that the key to the success in practice is a good method, a good teacher, and a good student. I am very lucky to have the best teachers and a great method. I am patiently working on being a better student, a better teacher, a better person.

StrongFirst – the School of Strength – is a school of personal development, hidden behind lifting iron. The principles, skills and values that I learned in StrongFirst, literaly changed my life.

Yesterday I was promoted to StrongFirst Senior instructor. It’s an honor to be part of the StrongFirst Team – I am very grateful and fortunate that my passion and job are one and the same.

Congratulations to all my StrongFirst colleagues.

Pavel, Eric, Brett, Nikki, Amanda, Craig, all my teachers, students, and friends, thank you for your trust.

Special thanks to StrongFirst Italy, where it all started for us.

Last but not least, thanks to my wife Justyna for her love, patience and support.

I am a student of Strength.

I am a quiet professional.

The way I carry my strength matters.

Strength has a higher purpose.

Yours in Health & Strength

Pavel Macek

PS: Today’s practice – Super Joints, Simple & Sinister 10×10 swings, 5×1 get-ups. Business as usual.

StrongFirst Team

 

Říká se, že klíčem k úspěchu ve cvičení je dobrá metoda, dobrý učitel a dobrý žák. Mám to štěstí mít ty nejlepší učitele i vynikající metodu. Trpělivě pracuji na tom, abych byl lepší žák, lepší učitel, lepší člověk.

Škola síly StrongFirst je ve skutečnosti školou osobního rozvoje, schovaného za zvedání železa. Principy, dovednosti a hodnoty, které jsem se ve StrongFirst naučil, mi změnily život.

Včera jsem byl jmenován StrongFirst Senior instruktorem. Je pro mě velkou ctí být součást StrongFirst Teamu – jsem šťastný a vděčný, že má práce i vášeň jsou jedno a totéž, povolání v původním slova smyslu.

Gratuluji všem StrongFirst kolegům, děkuji Pavlovi, Ericovi, Brettovi, Nikki, Amandě, Craigovi z HQ.

Děkuji všem svým učitelům, žákům a kamarádům za důvěru.

Speciální poděkování StrongFirst Itálie, kde to pro nás všechno začalo.

V neposlední řadě bych rád poděkoval svojí paní Justyně za její lásku, trpělivost a podporu.

Jsem student síly.

Jsem učitel síly.

Jsem mlčenlivý profesionál.

Způsob, jakým prezentuji svojí sílu, je důležitý.

Síla má vyšší účel.

Zdar a sílu!

Pavel Macek

PS: Dnešní cvičení – Super Joints, Simple & Sinister 10×10 swing, 5×1 get-up. Cvičení jako vždy.

Sdílení