Beast Tamer a Iron Maiden výzva

Tři disciplíny jsou striktní military press (tlak ve stoje), striktní taktický shyb a pistol (dřep na jedné noze). Muži musí zvednou 48 kg, aby se stali Beast Tamer.  Ženy, aby získali titul Iron Maiden, 24 kg. Mnoho silných lidí je schopno splnit jednu z těchto disciplín. Někteří dvě. Ale schopnost splnit všechny tři je vzácná, protože každá z těchto tří disciplín favorizuje jiný typ těla. Muž anebo žena, kteří jsou schopni výzvu splnit, jsou nebezpeční. 

PRAVIDLA

 • Disciplíny jsou tři: striktní military press, taktický shyb a pistol.
 • Kandidát se o jejich splnění může pokusit v jakémkoliv pořadí; má povoleny na každý lift dva pokusy. Dva neúspěšné pokusy v tom samém liftu znamená diskvalifikace kandidáta v pokračování ve zbytku celé výzvy.
 • Press a pistol kandidát provádí na stranu, kterou si zvolí sám.
 • Muži zvedají 48 kg, ženy 24 kg.
 • Křída je pro všechny tři disciplíny povolena. Jakékoliv další vybavení (powerlifterský pás, bandáže na zápěstí, na kolena, atd.) jsou zakázány.

Press

 • Kandidát přemístí kettlebell do racku pomocí cleanu anebo jakýmkoliv jiným způsobem.  
 • Jakmile je kettlebell v pozici po přemístění, kolena musí zůsta propnutá a chodidla celou plochou na zemi, a to až do té doby, než kandidát dokončí celý press.
 • Pěst ruky držící kettlebell musí být před začátkem pressu pod úrovní brady.
 • Po pauze v racku nesmí kettlebell klesnout dolů.
 • Po přemístění kandidát čeká na povel k zahájení tlaku. Povel bude dán ihned, jakmile budou girevik a kettlebell nehybní.
 • Kandidát i kettlebell se nesmí před pressem pohnout.
 • Je povolený minimální záklon, ale nesmí se během tlaku zvětšovat.
 • Je povolený přiměřený úklon do strany.
 • Kandidád si nesmí narolovat kettlebell na rameno a provádět tlak z této pozice.
 • Kandidát musí vytlačit kettlebell nad hlavu až do propnutého lokte, zastavit se v horní pozici a čekat na pokyn rozhodčího “down!” (“spustit!”).
 • Kandidát může spustit kettlebell jakýmkoliv bezpečným způsobem dle vlastní volby. 

Taktický shyb

 • Kettlebell bude připevněna na pás. Kandidát je možno v přípavě asistovat- 
 • Kandidát uchopí hrazdu nadhmatem, bezpalcovým úchopem. Může mít jakoukoliv šířku úchopu.
 • Kandidát se musí před shybem zastavit v mrtvém visu s propnutými lokty bez jakéhokoliv pohybu a čeká na pokyn rozhodčího na započetí pokusu. Kolena a kyčle mohou být ve flexi.
 • Kandidát se přitáhne nahoru bez jakékoliv švihu či houpání.
 • V horní pozici shybu se hrazdy musí dotknout krk (ne spodek brady) anebo horní část hrudníku. Tělo by se mělo udržet víceméně vertikálně. 

Pistol

 • Kandidát musí být bosý. 
 • Kandidát může zvednout kettlebell jakýmkoliv způsobem a držet před sebou oběma rukama za rohy anebo jednou či dvěma rukama v racku na jedné či druhé straně.
 • Kandidát před sebe zvedne jednu nohu. Od tohoto momentu dále musí zůstat stojná noha celou dobu celou plochou na zemi.
 • Zvednutá noha musí zůstat v průběhu pokus vepředu. Nemusí být propnutá. Nesmí se dotknout země anebo stojné nohy.
 • Kandidát se musí v horní pozici zastavit, aby prokázal, že má rovnováhu, a poté dřepnout dolů minimálně do paralelní pozice: “horní plocha nohy u kyčle níže než vrcholek kolene”.
 • Ani kettlebell ani ruce se kdykoliv v průběhu nesmí dotknout pracující nohy.
 • Není vyžadována pauza ve spodní pozici. Kandidát se musí postavit – koleno pracující nohy musí být propnuté a kyčel v extenzi.
 • Pánev se nesmí zvedat rychleji než kettlebell.
 • Kandidát musí stát na jedné noze, aby prokázal kontrolu, dokud neuslyší pokyn rozhodčího “down!” (”spustit!”). 

Video

Nejlepší způsob koordinace pokusů na Beast Tamer/Iron Maiden je standartizace video procesu. Na začátku certifikace bue vyhlášeno, že během certifikace i výzvy je povolen pouze “oficiální fotograf/kameraman”. Před započetím pokusů to bude připomenuto – je nutné, aby organizátor oficiální fotografy/kameramany zajistil. Rozhodčí se budou na oficální videozáznamy při posouzení pokusů spoléhat a centrála  oficiální videa využije pro sociální média a vyhlášení po schválení. 

Zde je seznam Beast Tamerů a Iron Maiden mezi současnými StrongFirst instruktory.

Máš na to? 

Pokud se o výzvu na kterékoliv z chystaných certifikací. 


CHYSTANÉ STRONGFIRST AKCE, KURZY A CERTIFIKACE

Sdílení