Příští TSC bude 20. dubna 2019 (registrace bude již brzy spuštěna) 

VÍŠ, PROČ TRÉNUJEŠ?

Říká se: “Pokud nevíš, kam jdeš, každá cesta tě tam dovede.” V tréninku je to stejné. Pokud ti chybí jasný cíl, čas strávený trénováním se lehce stane jen sbírkou nahodilých úkonů.

StrongFirst Tactical Strength Challenge je cíl hodný tvého úsilí.

Tactical Strength Challenge se skládá ze tří disciplín:

 • Maximální váha na mrtvý tah ze silového trojboje
 • Maximální počet shybů (nadhmatem, žádný švih, brada musí jít nad hrazdu) anebo výdrž ve visu s pokrčenýma rumama (kategorie Ženy začátečnice)
 • Kettlebell snatch – maximální počet za 5 minut (je povoleno neomezené množství prostřídání rukou; různé kategorie používají různé váhy)

Příprava vyžaduje zaměření na tři různé typy síly a vytrvalosti – stejné, jaké vyžadují výzvy skutečného života. 

Historie Tactical Strength Challenge

Tactical Strength Challenge začala v roce 2002, když jízakladatel a StrongFirst chairman Pavel Tsatsouline vytvořil, aby pomohl příslušníkům armády a branně-bezpečnostních složek s přípravou na fyzické nároky jejich služby. To, co však TSC tak zpopularizovalo, byl perfektní mix síly a kondice pro všechny – bez ohledu na jejich původ, práci, pohlaví, či velikost. 

Každá z disciplín reprezentuje jednu ze tří tréninkových StrongFirst modalit. Mrtvý tah s velkou činkou je silnou disciplínou pro těžší lidi, taktický shyb  pro lehčí, a kettlebell snatch reprezentuje silově-vytrvalostní komponent komplexní síly a kondice. 

TSC je náš triatlon. Lidé na ní trénují celoročně, a každý duben a říjen se vždy snaží překonat svoje předchozí čísla. Sledovat, jak dopadne soutěž mezi sportovci z nejvyšších příček, je vždy zábava, protože skóre je postupně zadáváno po celém světě (porazí někdo někdy Dereka Toshnera?), ale skutečný duch celé výzvy je zlepšení  každého z účastníků – od prvního shyb přes nový osobní rekord až po tělocvičnu plnou povzbuzování… a nakonec postupu do těžší divize. Pro tuto soutěž stojí za to trénovat. 

PRAVIDLA TACTICAL STRENGTH CHALLENGE

Tactical Strength Challenge (TSC) je silová soutěž sestávající ze tří disciplín:

 • powerlifting deadlift – tři pokusy
 • maximální počet shybů
 • maximální počet kettlebell snatchů během 5 minut

Tactical Strength Challenge testuje tři hlavní typy síly: absolutní sílu pomocí deadliftu, relativní sílu (v poměru k tělesné hmotnosti) za pomoci shybů a kardiovaskulární výdrž měřenou prostřednictvím kettlebell snatchů. Tyto tři disciplíny testují jedinečnou rovnováhu mezi těmito dovednostmi. Zatímco těžší účastníci mohou mít výhodu při deadliftu, účastníci s nižší tělesnou hmotností budou mít výhodu při shybech a kettlebell snatch otestuje všechny účastníky stejně.

Pravidla jsou snadná, trénink těžký, ale ta možnost říct, že jsi se postavil/a Tactical Strength Challenge a přežil/a, za to všechno stojí.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 • Mužská kategorie Open: Maximální deadlift, shyby s vlastní váhou a snatche s 24kg kettlebell
 • Mužská kategorie Elite: Maximální deadlift, shyby s 10 kg přidané váhy a snatche s 32kg kettlebell
 • Mužská kategorie Novice: Maximální deadlift, shyby s vlastní váhou a snatche s 20kg kettlebell
 • Mužská kategorie Master Maximální deadlift, shyby s vlastní váhou a snatche s 20kg kettlebell
 • Ženská kategorie Elite Maximální deadlift, shyby s 5 kg přidané váhy a snatche s 20kg kettlebell
 • Ženská kategorie Open 12 kg: Maximální deadlift, shyby s vlastní váhou a snatche s 12kg kettlebell
 • Ženská kategorie Open 16 kg: Maximální deadlift, shyby s vlastní váhou a snatche s 16kg kettlebell
 • Ženská kategorie Novice 12 kg: Maximální deadlift, vis s pokrčenýma rukama a snatche s 12kg kettlebell
 • Ženská kategorie Novice 16 kg: Maximální deadlift, vis s pokrčenýma rukama a snatche s 16kg kettlebell
 • Ženská kategorie Masters: Maximální deadlift, shyby s vlastní váhou a snatche s 12kg kettlebell

Trvání soutěže

TSC musí proběhnout během jediného dne. V kategorii Master mohou soutěžit závodníci starší 50 let, nikoliv 40, jak je obvyklé, a jednotlivé disciplíny si odjedou společně s ostatními soutěžícími. Váhy pro shyby a snatche se liší podle soutěžních tříd, jak je popsáno dále.

Disciplíny jsou prováděny v následujícím pořadí: deadlift, shyby, snatche. Každému soutěžícímu musí být dopřáno alespoň 15 minut odpočinku mezi disciplínami, doporučuje se ale 30 – 60 minut.

Pokud se soutěžící umístí mezi prvními třemi místy v kategorii Novice, již nemůže v této kategorii soutěžit a musí se registrovat do kategorie Open nebo Elite.

JAK SE DISCIPLÍNY BODUJÍ

 • Deadlift: Vítězí soutěžící, který úspěšně zvedl nejvyšší váhu.
 • Shyby: Vítězí soutěžící, který udělal nejvíc opakování. Výdrž ve visu s pokrčenýma rukama: Vítězí soutěžící, který se udrží v pozici nad hrazdou nejdéle.  
 • Snatche: Vítězí soutěžící, který úspěšně provedl nejvíc opakování.

Bodování vychází z umístění. 1 bod za 1. místo, 2 body za 2. místo atd. V případě shody má u shybů přednost soutěžící s nejvyšší vlastní vahou a u deadliftu nejlehčí soutěžící. Shoda ve snatch testu zůstává.

Disciplína 1: Mrtvý tah

Na osu bude naloženo závaží, které určí soutěžící, a osa se položí na zem. Soutěžící přistoupí k ose a zvedne ji jedním plynulým pohybem. Jakmile je váha zvednuta (kolena propnuta a záda zcela narovnána), rozhodčí vydá pokyn “Dolů” a soutěžící ji kontrolovaně položí. Soutěžící má tři pokusy, s tím, že pokaždé uvede, zda při dalším pokusu použije stejnou nebo vyšší váhu. Po neúspěšném pokusu s vyšší vahou již soutěžící nesmí požádat o nižší váhu. Pro TSC deadlifty platí standardní pravidla raw powerliftingu. V případě podlahy, jež není vhodná pro vzpírání, doporučujeme použít vzpěračskou platformu. Pokud potřebujete specifické informace, např. popis platformy, podívejte se do pravidel powerliftingu AAU.

Disciplína 2: Shyby

Vyžaduje se striktní varianta shybu a úchopu. Úchop podhmatem (dlaně směrem k soutěžícímu) není povolen. Soutěžící může zvolit úchop bez použití palce nebo s palcem kolem tyče. V mužské kategorii Elite musí soutěžící zvládnout shyby s 10kg zátěží přidanou pomocí opasku s řetězem. Komplet (opasek a kotouče) nesmí vážit méně než 21 liber (přibl. 9,5 kg) a více než 23 liber (přibl. 10,5 kg) a musí být před soutěží převážen. Pro účely soutěže a záznamy TSC bude uznán jakýkoli komplet opasku a zátěže v tomto rozmezí. Soutěžící přistoupí k hrazdě, uchopí tyč oběma rukama a pověsí se do mrtvého visu s oběma rukama plně nataženýma. Pokud je to nutné, soutěžící může zpočátku stát na bloku nebo boxu, aby dosáhl na tyč. Z pozice mrtvého visu se soutěžící přitáhne oběma rukama, až se krk nebo hrudník dotkne tyče. Soutěžící se následně spustí zpátky do mrtvého visu a provede další opakování. Žádné trhání ani houpání není povoleno. Rozhodčí nahlas odpočítává každé úspěšné opakování. Disciplína je ukončena, jakmile soutěžící skončí nebo nezvládne tři po sobě navazující pokusy.

Disciplína 3: Kettlebell snatch

Snatch se provádí zhoupnutím jedné kettlebell jednou rukou mezi nohy, vynesením kettlebell jedním pohybem nad hlavu a uzamčením kettlebell nad hlavou s nataženou rukou. Po každém opakování nechá soutěžící kettlebell padnout dolů jedním pohybem (bez spuštění kettlebell na hrudník nebo rameno) a provede další opakování. Aby bylo opakování započítáno, musí být kolena při dokončení snatche propnuta. Soutěžící se nesmí volnou ruku dotknout stehna, ani si rukou jakkoliv dopomáhat, jinak bude opakování prohlášeno za neplatné a nebude započítáno. Soutěžící musí během pěti minut provést tolik opakování, kolik bude možné. Rozhodčí použije timer nebo stopky a dá soutěžícímu pokyn, kdy má začít. Jakmile začne ubíhat čas, soutěžící začne kteroukoli rukou a během pěti minut může přehazovat tak často, jak potřebuje. Soutěžící může také položit kettlebell na zem, odpočinout si nebo se pohybovat po ploše, pokud tím nebude rušit ostatní soutěžící. Disciplína je ukončena, jakmile uplyne pět minut nebo soutěžící skončí. Pokud soutěžící poruší technické pravidlo, není disciplína ukončena, ale opakování předcházející tomuto porušení se nezapočítá. Po upozornění o nezapočítání opakování nebo porušení pravidla může soutěžící pokračovat. Soutěžící mohou pro zlepšení úchopu používat křídu, nesmí ale použít rukavice, náplasti ani bandáže.

VYBAVENÍ

 • Deadlift: Standardní olympijská osa a kotouče. Soutěžící může pro disciplínu deadliftu použít svůj vlastní vzpěračský nebo powerlifterský pás.
 • Shyby: Hrazda na shyby vysoká tak, aby ji všichni soutěžící mohli použít bez pokrčení kolen, a natolik odolná, aby udržela i těžší soutěžící a přidanou zátěž.
 • Snatche: 12kg, 16kg, 24kg nebo 32kg kettlebell a timer nebo stopky. V mužské kategorii Elite se používá opasek s řetězem pro zatížené shyby.

Používání rukavic, kolenních bandáží, podpůrného oblečení nebo jiných vzpěračských pomůcek je zakázáno.

PRÁVO ROZHODČÍHO Pravidla TSC jsou jednoduchá a jasná. Před každou disciplínou musí být pravidla stručně vysvětlena. Jakékoliv relevantní dotazy můžou pokládat soutěžící ještě před začátkem disciplíny. Rozhodčí má právo dle svého uvážení neuznat jakýkoli výkon, který považuje za sporný.

REGISTRUJ SE DO SOUTĚŽE

Registruj se jako soutěžící a nastav si svůj profil s přihlašovacími údaji. Během registrace se ti zobrazí seznam pořadatelů TSC. Jakmile se zaregistruješ jako soutěžící, vyber si místo, datum a kategorii, v níž budeš soutěžit. Svůj osobní profil můžeš kdykoliv upravit; nezapomeň přidat i svou fotku. Po registraci a přihlášení do soutěže se podívej na video se standardy na stránce TSC a seznam se s pravidly soutěže. Jakékoli dotazy ohledně standardů a pravidel prosím směřuj na certifikovaného instruktora SFG dohlížejícího na pořadatelský gym nebo zašli prostřednictvím kontaktního formuláře na webu. Pokud v seznamu nenajdeš pořadatele ve svém okolí, ale ty sám jsi instruktor SFG nebo znáš někoho, kdo by rád pořádal TSC, zaregistruj se jako další pořadatelské místo.

REGISTRUJ SE JAKO POŘADATEL TSC

Pokud chceš soutěžit a ve tvém okolí není žádný schválený pořadatel TSC, máš několik možností. První z nich je registrovat se jako pořadatel. Jediný požadavek je, aby byl na soutěži přítomen SFG jako kontaktní osoba a aby bylo k dispozici odpovídající vybavení (hrazda na shyby, vhodné místo na deadlifty, kettlebell, velká činka (jedna nebo víc) a kotouče). Pokud se soutěže účastní závodníci v kategorii Elite, budeš potřebovat i opasek na shyby se zátěží. Pokud v tuto chvíli nejsi certifikovaný instruktor SFG, všude po světě je řada skvělých SFG, kteří ti rádi pomůžou se zorganizováním soutěže. Seznam aktuálních SFG najdeš na stránkách StrongFirst. KLIKNUTÍM ZDE můžeš požádat o schválení svého zařízení jako pořadatele TSC.

TSC — ČASTO KLADENÉ DOTAZY

 • KDE SE MŮŽU ZÚČASTNIT? Na stránce registrace najdete seznam pořadatelských míst.
 • CO DĚLAT, KDYŽ BLÍZKO NENÍ ŽÁDNÝ POŘADATEL? Udělejte si výlet, navrhněte místního pořadatele nebo se staňte SFG.
 • JAK ZÍSKÁM TRIČKO? Registrujte se v termínu určenému k získání triček.
 • CO KDYŽ SE NEMŮŽU ZÚČASTNIT NĚKTERÉ Z DISCIPLÍN? Za danou disciplínu nedostanete žádné body.
 • KDE NAJDU PRAVIDLA? Podívejte se na video a pravidla výše.
 • JAKÉ JSOU STANDARDY? Standardy jsou jasně definovány na stránce s pravidly.
 • EXISTUJE KATEGORIE MASTER? Ne všichni muži a ženy jsou si rovni.
 • MUSÍM BÝT SFG, ABYCH MOHL POŘÁDAT TSC? Ano.
 • MUSÍM SE PŘED SOUTĚŽÍ ÚČASTNIT KURZU SFG? Ne, ale rozhodně doporučujeme účastnit se kurzu, abyste se zlepšili.
 • JSOU TA TRIČKA SKVĚLÁ? Ano.
 • MUSÍM SOUTĚŽIT PŘESNĚ V DEN SOUTĚŽE? Ano.
 • NĚJAKÉ VÝJIMKY? Ne.
 • MĚL BYCH SE TÉTO VÝZVĚ POSTAVIT? Ano.
 • CO KDYŽ NEDOKÁŽU UDĚLAT SHYB? Ženy v kategorii Novice soutěží ve visu s pokrčenýma rukama.
 • KAM MAJÍ SMĚŘOVAT DLANĚ PŘI VISU S NATAŽENÝMA RUKAMA? Obě varianty jsou povoleny.
 • MŮŽU PO REGISTRACI JEŠTĚ ZMĚNIT SVOU KATEGORII? Ano, kontaktujte svého SFG pořadatele.
 • JAK MÁM ZVOLIT KATEGORII, VE KTERÉ BYCH MĚL/A SOUTĚŽIT? Poraďte se s místním instruktorem SFG.

 


 

CHYSTANÉ STRONGFIRST AKCE, KURZY A CERTIFIKACE

 

Košík

KOUPIT KETTLEBELL

koupit kettlebell