“Měkký Američan.” To byl nadpis článku, který mi poslal můj přítel, profesor Tom Fahey. Autorem byl tehdy nově zvolený prezident John F. Kennedy. Co napsal před více než půl stoletím, platí dnes víc než kdykoli předtím.

…vědomí toho, že dobrý fyzický stav obyvatelstva je důležitý základ síly a vitality všech činností celého národa, je tak staré jako západní civilizace sama. Nyní ale Americe hrozí nebezpečí, že toto vědomí upadne v zapomnění.

…fyzická síla našich obyvatel je jedním z nejcennějších prostředků Ameriky. Pokud budeme marnit a zanedbávat tento zdroj, pokud dovolíme, aby se zmenšoval a ochaboval, pak přijdeme o mnoho z naší schopnosti čelit velkým a zásadním výzvám, které potkávají naše občany. Nebudeme schopni jakožto národ realizovat svůj potenciál.

Týká se to stejně tak i našich čtenářů ve zbytku rozvinutého světa. JFK pokračuje:

Během naší historie jsme byli vyzýváni k ozbrojenému konfliktu národy, které usilovaly o zničení naší nezávislosti nebo ohrožovaly naši svobodu. Mladí muži Ameriky se k těmto situacím postavili, obětujíce se plně těžkostem a strastem války. Odolnost a síla potřebná k obraně svobody ale není výsledkem několikatýdenního základního tréninku nebo měsíční práce na kondici. Vychází z těl, které byly formovány celoživotním sportováním a zájmem o fyzickou aktivitu. Naše boje s agresory během historie byly vyhrány na hřištích, zastrčených pláccích a závodištích Ameriky. Naše měknutí, náš vzrůstající nedostatek fyzické kondice tedy velmi reálně a bezprostředně ohrožuje naši bezpečnost…

Pokud by naši občané dnes museli narukovat jako pěšáci do zuřící války, vsadil bych na svého sedmdesátiletého otce, veterána sovětské armády, a tchána, US mariňáka, spíš než na většinu dvacátníků, co se týče mentální houževnatosti a schopnosti nést těžkou výbavu. Můj otec zvedá na mrtvý tah 405 liber bez pásu a můj tchán nevynechá ani den swingování s kettlebell.

Je ironií, že v době, kdy závažnost možných nebezpečí činí z fyzické kondice našich občanů záležitost vzrůstajícího významu, vyžaduje budování naší tělesné síly mnohem více námahy a odhodlání, než kdy předtím. Věk lenosti a blahobytu může zničit sílu a svaly stejně snadno, jako nám může ušetřit čas.

Poznámka pro naše mladé. Nespoléhejte na druhé a buďte sami silní. Buďte hrdí. Vzhlížejte k  průkopníkům starého západu, jejichž odolný a individualistický duch pozvedl Ameriku.

…můžeme plně obnovit dobrý fyzický stav našeho národa, pokud každý Američan bude ochoten převzít odpovědnost za svou vlastní kondici a kondici svých dětí. Nežijeme v kontrolované společnosti, kde jsou lidé nuceni žít své životy v zájmu státu. Všichni můžeme svobodně řídit své fyzické aktivity stejně tak jako následovat cíle našich úvah. Pokud ale máme zachovat tuto svobodu pro sebe a pro následující generace, musíme být také ochotni pracovat na fyzické odolnosti, na které tolik závisí odvaha, inteligence a schopnosti člověka.

Je vizí StrongFirst, že dnešní mladí lidé, kteří jsou členy našeho bratrství a sesterství síly, vychovají další “skvělou generaci”. Jejich děti si budou hrát drsně a vyrostou z nich silní lidé, připravení následovat a bránit americký (nebo maďarský či italský) sen.

VOLTE SÍLU!

Pavel Tsatsouline, Chairman