StrongFirst: Hledá se skutečný mužZ knihy Orisona Swett Mardena „Pushing to the front“

Na dveřích všech podniků, zaměstnání i povolání visí jeden a ten samý plakát: „Hledá se opravdový muž“.

Hledá se muž, který neztratí svou osobnost v davu, muž, jenž je silný ve svých přesvědčeních a nebojí se říci „Ne“ ačkoliv celý svět říká „Ano“.

Hledá se muž přesahující své povolání, který si cení svého zaměstnání pouze tolik, aby ho mohl považovat za způsob jak si vydělat na živobytí. Hledá se muž, který ve svém povolání vidí osobní rozvoj, vzdělání a kulturu, kázeň a cvičení, charakter a mužnost.

Hledá se muž statečného ducha, jenž není zbabělec v jakékoli části své povahy.

Hledá se muž symetrický, nikoliv jednostranný ve svém vývoji, který nevěnoval všechnu svou energii jedné specializaci a tak dovolil všem dalším odvětvím svého života uvadnout a zemřít.

Hledá se muž, který je velkorysý a nevidí věci jednostranně; muž, který prověřuje své teorie zdravým rozumem, který nenechal vzdělání zničit jeho praktické schopnosti pro každodenní život; muž, který si více váží podstaty než přehlídky a ten, který své dobré jméno považuje za nedocenitelné bohatství.  

Hledá se muž, „který není zakrslý asketa, je plný života a ohně, ale jehož vášně jsou kroceny silnou vůlí, služebníkem jemného vědomí, který se naučil milovat všechnu krásu jak umění, tak přírody, nenávidět vše zlé a respektovat ostatní tak, jako sám sebe.

Svět hledá muže vzdělaného napříč obory, jehož nervy jsou té nejostřejší citlivosti; jehož mozek je ušlechtilý, bystrý, pronikavý a velkorysý; jehož ruce jsou zručné; jehož oči jsou ve střehu, citlivé, jako drobnohled; jehož srdce je něžné, šlechetné a upřímné.

Celý svět hledá takového muže. Ačkoliv tu jsou miliony nezaměstnaných, je skoro nemožné najít toho správného muže v jakémkoliv oboru v životě, a tak stále všude vidíme plakát: “Hledá se muž“.

strongfirst-hleda-se-muz-2

HLEDAJÍ SE SKUTEČNÍ MUŽI PRO NEBEZPEČNOU VÝPRAVU.

Malé platy, krutá zima, dlouhé měsíce úplné temnoty, neustálé nebezpečí, bezpečný návrat  nejistý. V případě úspěchu čest a uznání.  

Reklama, kterou údajně uveřejnil Ernest Shackleton, polární výzkumník, v londýnských novinách před svojí expedicí lodí Nimrod v r. 1908

Je to smutný pohled, každoročně vidět tisíce studentů absolvovat naše přední školy, jejichž cílem je vytvořit odvážné, nezávislé a soběstačné muže, ale namísto toho světu předloží stromek místo statného dubu, „paměťové žlázy“ místo chytrých mužů, bezradné místo soběstačných, neduživé místo statných, slabé místo silných, sklánějící se místo postavených. „Tak mnoho slibných mladíků ale nikdy hotový muž!“

První náležitostí veškerého vzdělání a disciplíny by měla být muž-dříví. Surové dříví musí pocházet ze vzrostlých, houževnatých stromů. Takové dřevo může být přeměněno ve stěžeň, nebo vytvarované do piana nebo nádherné řezby. Nejprve se ale musí stát dřívím. Čas a trpělivost rozvíjí sazenici ve strom, tudíž skrze kázeň, vzdělání a zkušenosti se dítě jako sazenice rozvíjí v odvážného, mravného, hmotného muže-dříví.

Pokud by mladík vykročil do světa s pevným odhodláním, že jeho každý výrok bude přesná pravda, že každý slib, který dá, bude do posledního písmene naplněn, že každá schůzka proběhne ve striktní důvěře a s ohledem na čas jiných mužů; pokud by choval svou pověst jako nedocenitelné bohatství, cítil oči světa na sobě, že nesmí zkřivit vlásek pravdě a správnému; pokud by hned na úvod zaujal takový postoj, dostal by…skoro neomezené uznání a důvěru každého kdo ho zná.

Co jsou paláce a jejich vybavení; co na tom že by člověk dokázal pokrýt kontinent svými činy pro titul, nebo oceán svými obchody, ve srovnání s uvědomělou poctivostí, s tváří která nikdy nezbělá před obviňujícím hlasem, s poprsím, které nikdy nebuší strachem z odhalení, se srdcem, které by mohlo být obráceno naruby a neodhalit jediné skvrny hanby? Nezpůsobit nikomu příkoří;… chodit a žít, nesveden, na délku paže od toho co není mé vlastní, s ničím mezi mou touhou a jejím uspokojením než neviditelného zákona poctivosti – takový je skutečný muž.

 

Článek z „The Art of Manliness Manvotionals“ od Bretta a Kate McKay.

Brett McKay je muž. Kate McKay miluje mužné muže. Společně tito spolupachatelé provozují stránku ArtofManliness.com, jednou z největších stránek pro muže na internetu. Jsou také autory The Art of Manliness: Classic Skills and Manners for the Modern Man. Manželský tým sídlí v Tulse, Oklahoma, se svým synem Gusem.

Plánované StrongFirst semináře, kurzy a instruktorské certifikace

[events_list]