Nároky SFG I Kettlebell Certifikace

SFG je velmi náročnou certifikací, mentálně i fyzicky. V průměru nesplní 25-30%. Jelikož naši instruktoři splňují ty nejpřísnější standardy oboru, musí očekávat, že to prlběh i zkoušky budou náročné. Neberte přípravu na lehkou váhu.

Technické zkoušky se týkají těchto základních cviků:

 • Swing (10 opakování na každou ruku)
 • Double Clean (5 opakování)
 • Press (5 opakování na každou stranu)
 • Double Front Squat (5 opakování)
 • Snatch (5 opakování na každou stranu)
 • Get up (1 opakování na každou stranu)

Váhy pro 2019

Váha Kettlebell Snatch Test
Muži Open Class Nad 100kg 28kg 100 opakování/5 minut
Muži Open Class Nad 68kg a pod 100kg 24kg 100 opakování/5 minut
Muži Open Class Do 68kg 20kg 100 opakování/5 minut
Muži Masters (50-64 let) 20kg 100 opakování/5 minut
Muži Seniors (65 a více let) 20kg 50 opakování/3 minuty
Ženy Open Class Do 59kg 12kg 100 opakování/5 minut
Ženy Open Class Nad 59kg 16kg 100 opakování/5 minut
Ženy Masters (50-64 let) 12kg 100 opakování/5 minut
Ženy Seniors (65 a více let) 12kg 50 opakování/3 minuty

 

Snatch test

Kandidáti splní daný počet kettlebell snatchů za daný čas (viz tabulka výše). Kandidáti musí mít na sobě oblečení, které umožní testujícímu instruktorovi vidět, zda-li má propnutá kolena a lokty, nepříklad tričko a kraťasy.

Kandidát uchopí madlo kettlebell. Na pokyn testujícího isntruktora se spustí časomíra, kandidát zahodí kettlebell backswingem dozadu mezi nohy a vysnatchuje jí nahoru nad hlavu jedním plynulým pohybem až do propnutí ve vzpažení (lockout). (Pokud máte fyzické limitace, které vám znemožňují plně propnout loket, musíte před snatch testem upozornit svého Team Leadera. Špatná flexibilita však není výmluvou.)

Snatch je možno provádět s poklesnutím nohou nebo bez, avšak v lockoutu musí být kolena propnutá. Je povolen neomezený počet střídání rukou i backswingů. Kandidát může položit kettlebell na zem a odpočinout si tolikrát, kolikrát chce.

Po zastavení kettlebell v horní pozici – dokud se kettlebell i girevik viditelně nezastaví – zahodí girevik kettlebell mezi nohy jedním nepřerušeným pohybem, bez toho, aniž by se dotkl hrudi nebo ramene.

Girevik si může opřít volnou ruku na kyčle anebo pas (avšak ne na stehni), a upravovat postoj. Student však musí veškerý pohyb zastavit, když fixuje závaží v horní pozici. Po každém opakování oznámí instruktor počet opakování, anebo “nepočítá se” (“no count”). Opakování se nepočítá, pokud kandidát:

 • Nepropnul loket
 • Kettlebell do finální pozice dostal tlakem
 • Nezastavil se v horní pozici lockoutu – kettlebell, tělo, nohy
 • Dotknul se hrudi nebo ramene pracovní rukou, a/anebo kettlebell po cestě dolů.
 • Položil volnou ruku na koleno nebo stehno.

(“No count” bude ohlášen při dalším opakování, například “padesát… poslední opakování no count, padesát”. )

Pokus končí, pokud kadidát:

 • Dostane třikrát “no count”
 • Dotkne se kettlebell anebo pracující ruky druhou rukou (netýká se prohazování rukou)
 • Vypadne mu kettlebell (upustí ji místo toho, aby ji položil)

Testující instruktor oznámí čas po 1 minutě, 2, 3, 4, 4:30, 4:45 a 4:55. Křída je povolena. Powerlifterské pásy, rukavice, bandáže, a další podpůrné vybavení jsou zakázané.

Další nároky

 1. Prokázat bezpečnou a efektivní techniku v základních cvicích.
 2. Prokázat zdraví úsudek, především co se týš bezpečnosti.
 3. Ukázat silného ducha.
 4. Předvést efektivní instruktorkské schopnosti
 5. Splnit poslední den certifikace snatch test
 6. Chovat se jako profesionál.

Ti, kteří nesplní méně než 4 dovednosti mají možnost zaslat jakákoliv technický test nebo snatch test svému Team Leaderovi do 90 dnů/3 měsíců od své SFG certifikace.

Vyjímky z testování

Ve vzácných případech může být renomovaný národní anebo mezinárodních coach či sportovec díky chronickému zranění silových anebo technických testů zproštěn. Stejná vyjímka platí pro válečné veterány, příslušníky branně-bezpečnostních jednotek a záchranářů. O vyjímku je třeba individuálně požádat zaslat SFG šéfinstruktorovi ke schválění. Všechny žádosti o vyjímky prosíme zaslat na contact@strongfirst.com. Přepošleme šéfinstruktorovi.


CHYSTANÉ STRONGFIRST AKCE, KURZY A CERTIFIKACE

 

Sdílení