Pařížská katedrála Notre Dame je významným produktem víry, architektonickým i uměleckým dílem. Vstoupíte-li dovnitř, zažijete pocit jako z jiného světa, jakoby vás paprsek světla vyzvedl přímo do nebes.

Člověk, který inicioval výstavbu katedrály, pařížský biskup Maurice de Sully, se jejího dokončení už nedožil. Stavba byla hotová o více než století později a doplňující práce zabraly ještě několik dalších stovek let.

Příběh pařížského Notre Dame je pro středověk typický. Jak říkají stránky Durhamského poloostrova, který je součástí Světového dědictví UNESCO, „Výstavba monumentálních katedrál ve středověku byla odrazem víry a disciplínou, ve které se uplatňovala značná část kreativní energie středověké evropské společnosti…  Jelikož postavit katedrálu zabralo desetiletí, někdy až století, jen málo z těch, kdo na nich pracovali, očekávalo, že je uvidí ve svém životě hotové.“ Dokončit další velkolepou gotickou katedrálu, Duomo di Milano, zabralo téměř století! „Být zapojen do výstavby katedrály, byť jen jako patron, vyžadovalo ochotu být součástí procesu, který byl větší než sám jedinec.“

Vznešenost účasti na úkolu větším než náš život, s jistotou, že jeho výsledek už neuvidíme, je ve 21. století těžko představitelná věc. Nejen, že moderní člověk nemá dost pozornosti, aby dokázal plánovat do budoucna, není navíc ani hrdý na to, co nechává za sebou. Domy staré desítky let se zhroutí dlouho před těmi postavenými stovky let v minulosti. Spotřební zboží se prakticky rozpadá už při nákupu a lze si snadno představit naši společnost podobně se rozpadající do dystopie ze sci-fi, které jsem kdysi četl. Představte si vládu nařizující, aby se oblečení rozpadlo po 24 hodinách, aby jeho náhrada novým stimulovala ekonomiku… A pití, které má zakázáno uhasit žízeň… Nezní to náhodou trochu jako dnešní fitness průmysl?

Stavba Notre Dame trvala více než století

 

Ve StrongFirst se odmítáme točit v bludném kruhu při zuřivém hledání další novinky, jen abychom zahodili včerejší nefunkční výstřelek. Jsme inspirování pradávnými budovateli, kteří stavěli na poctivých základech, aby to, co vytvořili, vydrželo. Představuji si společnost silných a hrdých lidí. Společnost, kde každá žena zvládne shyb a každý muž dokáže zvednout na deadlift přinejmenším dvojnásobek svojí váhy bez pásu. Kde je síla budována ne z marnivosti, ale z odpovědnosti. Ve starém Římě bylo cvičení pro všechny muže od 17 do 60 let povinné ze zákona. Sním o společnosti, kde něco takového není právní povinností, ale morálním imperativem všech občanů, mužů i žen, i těch mnohem starších než 60. Kde být slabý je největší ostuda.

Nejsem naivní a vím, že pravděpodobnost uskutečnění mé vize není velká. I v tom nejlepším případě to bude trvat desítky let. Přijímám to. Nastavil jsem kurz tak, aby se StrongFirst za sto let stalo kulturní institucí, podobně jako Skauting. Institucí, která položila ušlechtilou hodnotu nazývanou síla na piedestal, na kterém stála po většinu historie lidstva. Tento mandát jsem předal našemu novému CEO Ericu Frohardtovi. Nezáleží na tom, jestli já nebo Eric budeme žít dost dlouho na to, abychom stáli u naplnění této vize, stačí nám posunout StrongFirst blíže k jejímu cíli dříve, než předáme kormidlo dál.

Tento týden jsou to dva roky od chvíle, kdy se StrongFirst vydalo na svou cestu. Je to malé a bezvýznamné číslo. Naše organizace zde byla pod jiným jménem patnáct let – a po milénia pod jmény našich předchůdců, válečníků a stavitelů, kteří si vážili síly. A jsme tu proto, abychom přetrvali staletí.

Power to you!


CHYSTANÉ STRONGFIRST AKCE, KURZY A CERTIFIKACE

 

Sdílení