Věříme, že síla má vyšší účel – a to účel, který je o něčem více než jen schopnosti zvednout zátěž anebo přemístit náklad. Být fyzicky silný je skvělé. Obzvláště ve srovnání s onou druhou možností. Nikdo nechce být slabý. Důležitost síly se však ukazuje tehdy, když má přesah mimo tělocvičnu. Síla, kterou získáte skrze trénink, je něco, co by mělo obohacovat všechny ostatní oblasti vašeho života i životy vašich blízkých.

Rozdíl mezi smysluplným účelem a vášní

Mnoho lidí říká, že silový trénink je jejich vášeň, že v nich hoří vášeň pro sílu. Pokud je to to ono, co je žene dále, fajn. Ale mezí vášní a smysluplným účelem je značný rozdíl. Zach Henderson, StrongFirst Elite, to dobře vyjádřil, když řekl: “Pokud ve vás hoří vášeň pro silový trénink, zažehněte ji i v ostatních! Pokud se chce někdo učit… učte ho.”

Profesor Morten Hansen (Kalifornská univerzita, Berkely) definuje smysluplný účel jako “vědomí, že pomáháte ostatním, že má vaše práce širší smysl. Vášeň je nadšení nebo entuziasmus týkající se vaší práce.” 

V širším slova smyslu je tedy vášeň o tom, co děláte pro sebe, ale smysluplný účel je o tom, co děláte pro druhé. Smysl je to, co lidi spojuje –  společně jsme silnější. 

Pěstování smysluplného účelu: Já jsem, protože my jsme

Dle profesorky Amy Wrzesniewski z Yale University není smysluplný účel něco, co jen tak náhodou objevíte. Je to něco, co lze pěstovat. 

V knize Moc okamžiků (Power of Moments) autoři Chip a Dan Heath říkají, že “vášeň je individualistická. Může nám dávat energii, ale i izolovat, protože moje vášeň není vaše vášeň. Smysluplný účel je oproti tomu něco, co lidé mohou sdílet. Něco, co může spojovat různé skupiny.” To je důvod, proč je pro vás tak důležité, abyste se “.. naučili, [jak] tento smysluplný účel pěstovat – aby se spojili lidé, kteří by jinak mohli jít různými směry,  když se věnují jiným vášním.”

Mějte na paměti, že celek je více než součet jeho jednolitvých součástí. 

Stačí se podívat na naše certifikace. Všichni na těchto akcích sdílí stejný cíl, ať už se účastní, anebo asistují – zlepšit se, učit se, a pomáhat v tom samém i ostatním. Všichni účastníci SFG rozhodně dosvědčí, jak jsou tyto tři dny náročné. Nejen fyzicky, ale i mentálně. Je to cíl, který sdílíte se všemi ostatními okolo, je to pocit, že jste součástí něčeho většího, co všechny spojuje a co vám dává sílu. A to je velká součást toho, co dělá tento zážitekt tak úžasný. 

Dalším skvělým příkladem je Tactical Strength Challenge (TSC). Místo osamělých válečníků, kteří se starají jen o sebe, lidé povzbuzují a podporují jeden druhého. Tohle jsou přesně lidi, které potřebuješ – dodávají odvahu, fandí a tleskají, sdílí velké zážitky, ať už soutěží o umístění na předních světových příčkách, anebo prostě chtějí překonat své vlastní předchozí výkony.  

Jaký je smysluplný účel tvé síly?

Smysluplný účel je více než jen vášeň

Profesor Hansen též zjistil, že “lidé, kteří vášnivě milují svojí práci – kteří o své práci nadšeně mluví – mají přesto špatné výkony, pokud jim chybí smysluplný účel.” Autoři Moci okamžiků si to myslí též: “Zdá se, že vědomí smysluplného účelu je startem pro překonávání hranic.”

Smysluplný účel tedy vede k lepším výkonům než jen vášeň. Ale proč? Odpověď je překvapivě jednoduchá – protože dává tomu, co děláme, smysl.  

“Když porozumíš tomu, čím přispíváš a prospíváš, dovolí ti to jít dál než jen plnit předepsané úkoly.” 

Chip and Dan Heath

Nikdy nepodceňuj to, co děláš pro druhé. To, co se ti zdá malé a dokonce bezvýznamné, může být pro druhého člověka úplně všechno. 

Jaký je vyšší účel síly? 

Z hlediska fyzických atributů je síla tou hlavní kvalitou, “základem pro rozvoj všech ostatních fyzických kvalit.” (Prof. Leonid Matvějev). Obávám se však, že ti, kteří vidí sílu jen jako schopnost přemisťování zátěže, míjí skutečné jádro celé věci: účel. 

Možná je odpověď na tuto otázku těžká proto, že zde chybí nevyslovený dodatek “jak pro koho”. Síla je pro každého jedince o kontextu – takže nelze čekat, že vám řekneme, jaký onen smysluplný účel právě pro vás. To, co však víme, je to, že rozvíjením síly se naše životy zlepšují. 

“Pokud jsem viděl dále, bylo to tím, že jsem stál na ramenech obrů.”

Isaac Newton, 1675

Mám velké štěstí, že mohu čerpat od lidí, kteří jsou o hodně lepší než já, aby mi dali kontext toho, k jakému účelu může síla sloužit. A tak nechám mluvit je, aby řekli oni sami. V druhé episodě StrongFirst Podcastu Brett Jones pravil: “Rozvoj fyzické síly může být brána do rozvoje jiných forem síly”. Například mentální či emocionální síly, nejen tedy jiných fyzických kvalit. 

Na Culture Chat Brett řekl, že “fyzická síla může být a měla by být vyjádřením vnitřní síly. Kuráž, výdrž, a schopnost se obětovat – to je skutečná síla.”

“Člověk, který si sám sobě nedá na talíř jídlo proto, aby mohli jíst jeho děti, člověk, který má dvě práce, aby jeho rodina měla vůbec šanci se uživit, to znamená být silný a nezdolný.”

Síla, kterou vybudujete v tréninku, by měla být prostředek, ne nutně cíl samotný. Všichni víme, že základní síla je důležitá a prospěšná. Ale stejně jako v mnoha jiných záležitostech, více neznamená nutně lépe. Příliš mnoho něčeho dobrého může být (v závisloti na situaci) škodlivé. Dan John výmluvně pravil: “Věřím, že rolí silných je být silný a ochraňovat slabší, ne se stát ještě silnějším.” Pokud dosáhneš v něčem úspěchů, pomož dosáhnout úspěchů i jiným. 

Pokud bych byl nucen dát vlastní odpověď, řekl bych, že účelem síly je pro mne zlepšení kvality života a obohacování života nejen svého, ale především těch druhých. Být schopen vše zvládnout a být k dispozici pro ostatní, kteří jedno z jakého důvodu nejsou silní, aby to zvládli sami. To je vyšší účel mé síly. Rozvíjet sílu v tělocvičně, ale využít jí v mnoha jiných situacích. 

“Nepřej si jednoduchý život. Přej si sílu, abys zvládnul život těžký”

Bruce Lee

Jaký je smysluplný účel tvé síly?

Jaký je tvůj smysluplný účel? 

To je ta hlavní otázka. Otázka, kterou nikdo nemůže zodpovědět za tebe; otázka, která asi nemá jen jednu správnou nebo špatnou odpověď. Možná ještě úplně nevíš, jaký je tvůj účel, ale třeba to již někde v tobě hluboko dříme. Použij tedy svůj silový trénink k tomu, abys jej rozvíjel. Využij tyto lekce, charakterové vlastnosti, které pěstuje, sebeuvědomění, a schopnost dokázat to – prostě vše vše, co silový trénink přináší –  a zaměř to k odhalení a následně žití svého vlastního smyslulného účelu. Síla je totiž o hodně více než jen to, kolik zvedneš. 

Velké poděkování Analise Naldi , která doporučila knihu Moc okamžiků (The Power Of Moments) na skvělém podcastu Sarah Polacco’s Purposeful Strength a Alexey Senartovi, který dal fantastické interview na “Fitness Blitz Radio” o vyšším účelu síly.

 

 


CHYSTANÉ STRONGFIRST AKCE, KURZY A CERTIFIKACE

 

Sdílení