Dámy a pánové, nedávno jsem na setkání vedení přednesl projev o poslání StrongFirst a tohle je jeho klíčový bod.

Síla má vyšší účel

Naše moto zní: “Síla má vyšší účel.” Dá se vyložit dvěma způsoby, oba jsou správné.

Na vyšší úrovni přichází na mysl dva obrazy. Prvním jsou válečníci bojující ve jménu svého Boha za svou zem. Druhým je scéna z filmu Letadla, vlaky, automobily. Úspěšný businessman Neil (Steve Martin) potká na cestách obchodního cestujícího Della (John Candy), který ztratil svou ženu i domov, a pozve ho na Díkůvzdání ke své rodině. Neil pomáhá Dellovi nést obrovskou truhlu, která obsahuje veškerý jeho pozemský majetek. “Síla má vyšší účel.”

Síla má vyšší účel

Mise StrongFirst sahá mnohem dál než naučit lidi ohnout se v kyčlích nebo dělat série po pěti. Chceme dosáhnout toho, aby byla síla obdivovanou a kultivovanou vlastností. Dámy a pánové, z vyšší perspektivy je naším úkolem odbábovkování naší civilizace.

Při bližším pohledu má naše moto “Síla má vyšší účel” i méně velkolepý význam. Pokud zrovna nejste závodní vzpěrač, síla není primární cíl, ale základ, na kterém můžete vystavět vyšší sportovní výkonnost a kvalitnější život.

Můžete být, kýmkoli chcete. Bojovníkem. Sportovcem. Odolným člověkem připraveným zvládnout každou překážku. Ale nejdřív musíte být silní.

Plánované StrongFirst semináře, kurzy a instruktorské certifikace

[events_list]